Nghiên cứu tiếp xúc hộ gia đình với bệnh nhân lao - ACT1 và 2

Một tỷ lệ lớn các bệnh nhân mắc bệnh lao ở Việt Nam không nhận được sự chăm sóc của các dịch vụ y tế. Khám sàng lọc bệnh lao do đó là một ưu tiên quan trọng để kiểm soát bệnh lao. Phát hiện lao một cách chủ động (ACT) nhằm mục đích chiến lược tại các hệ thống y tế khác nhau. 

Nghiên cứu tìm kiếm ca bệnh lao chủ động (ACT) nhắm tới các chiến lược sàng lọc ở các hệ thống khác nhau.

Các nghiên cứu ACT1 và ACT2 tập trung sàng lọc người tiếp xúc hộ gia đình với bệnh nhân lao. Nghiên cứu thực hiện từ năm 2009 đến 2015.

Nghiên cứu thử nghiệm ban đầu ACT1, thu nhận hơn 500 người tiếp xúc hộ gia đình với bệnh nhân có kết quả soi đờm dương tính ở 4 quận/ huyện của Hà Nội. Nghiên cứu này cho thấy tỷ lệ mắc lao cao trong số người tiếp xúc, gấp khoảng ba lần tỷ lệ của cộng đồng nói chung.

Điều này tạo cơ sở cho một nghiên cứu lớn hơn nhiều, là ACT2, nhằm mục đích so sánh tỷ lệ phát hiện lao ở nhóm sàng lọc chủ động với quy trình phát hiện lao thụ động theo quy trình thường quy. Tính đến tháng 6 năm 2013, nghiên cứu đã thu nhận được 10.818 bệnh nhân lao là người trưởng thành và 25.329 người tiếp xúc hộ gia đình từ 70 Tổ chống lao quận/ huyện tại 8 tỉnh/ thành phố trong cả nước. Người tiếp xúc được kiểm tra 4 lần trong 2 năm, được chụp phim X - quang và sàng lọc triệu chứng, kiểm tra vi sinh với những người tiếp xúc nghi lao. Nghiên cứu này đã được lồng ghép chặt chẽ trong Chương trình Chống lao Quốc gia, từ việc thu nhận người tham gia, sàng lọc và theo dõi đều được thực hiện bởi cán bộ y tế của chương trình.