Nghiên cứu sàng lọc lao tại cộng đồng - ACT3

Sàng lọc lao tại cộng đồng đã được thực hiện thành công ở nhiều nước phát triển vào giữa thế kỷ 20. Cách tiếp cận này có lẽ đã góp phần vào sự giảm đi nhanh chóng tỷ lệ mắc bệnh lao trong giai đoạn này. Vì vậy, nghiên cứu ACT3 nhằm mục đích áp dụng chiến lược này tại Việt Nam và sử dụng các kỹ thuật hiện đại.

Nghiên cứu ACT3 đã được triển khai từ tháng1 năm 2013 và dự kiến đến năm 2018, được tài trợ bởi NHMRC. Nghiên cứu ACT3 là một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng, sàng lọc dựa vào cộng đồng với 120.000 người trưởng thành từ 120 ấp tại một tỉnh nông thôn hẻo lánh ở cực nam của Việt Nam. Nhân viên y tế thực hiện kiểm tra tại hộ gia đình, với tầm soát triệu chứng và xét nghiệm đờm bằng cách sử dụng một thử nghiệm khuếch đại acid nucleic di động, Xpert MTB / RIF. Nghiên cứu này cũng sẽ sử dụng dịch tễ học phân tử và phân tích hệ thống để khám phá khoảng cách lây truyền của bệnh lao trong cộng đồng, và xác định các nhóm quần thể nguy cơ cao của bệnh.