Viện Nghiên Cứu Y Khoa Woolcock Việt Nam có một đội ngũ nghiên cứu viên cũng như nhân viên hành chính năng động, họ là những người thực hiện các nghiên cứu chất lượng hàng đầu.

Xin vui lòng click vào các nhóm nghiên cứu của chúng tôi tại Việt Nam dưới đây để tìm hiểu.

org chart.jpg