Collaborators at the National Lung Hospital in Ha Noi   From Left: Dr Nguyen Binh Hoa, Dr Thu Anh Nguyen, Professor Guy Marks, Professor Doctor Nguyen Viet Nhung, Dr Paul Mason

Collaborators at the National Lung Hospital in Ha Noi
From Left: Dr Nguyen Binh Hoa, Dr Thu Anh Nguyen, Professor Guy Marks, Professor Doctor Nguyen Viet Nhung, Dr Paul Mason

Viện Woolcock tại Việt Nam hợp tác với nhiều nhà nghiên cứu bao gồm:

GS Warwick Britton , Viện Centenary

PGS. TS Nguyễn Viết Nhung (Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương và Chương trình Chống lao quốc gia Việt Nam)

TS Nguyễn Bình Hòa (Trợ lý nghiên cứu viên, ACT3) 

TS Trần Hiến Khóa (Giám đốc Trung tâm phòng chống các bệnh xã hội tỉnh Cà Mau)

BS Nguyễn Văn Sơn (Trưởng phòng khám lao, trung tâm phòng chống các bệnh xã hội tỉnh Cà Mau)

Và một số cơ quan đối tác khác, như: Tuberculosis Research Centre for Excellence  và Trường Đại học Sydney tại Úc, Chương trình Chống lao Quốc gia Việt Nam (NTP), Trung tâm phòng chống các bệnh xã hội tỉnh Cà Mau (CSDP) tại Việt Nam.