Đinh Nhung gia nhập đội Woolcock ở Cà Mau sau khi kinh nghiệm làm việc với Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số tại Hà Nội. Cô tạo điều kiện cho các nghiên cứu dân tộc học chất lượng cùng với các nhân viên kiểm tra ở Cà Mau. Bà có bằng cử nhân hóa sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội và hoàn thành thạc cô trong phát triển quốc tế tại Đại học Clark ở Worcester, Massachusetts.