Tính cảm nhiễm di truyền với bệnh lao- Nghiên cứu GenTB

Các yếu tố di truyền được biết đến là có vai trò quan trọng trong sự phát triển của bệnh lao. Việc hiểu được cơ chế di truyền của bệnh để phát triển các chiến lược mới về vacxin và chẩn đoán bệnh lao là rất quan trọng. GenTB là một nghiên cứu về tính nhạy cảm về di truyền ở người bệnh lao. Nghiên cứu này được thực hiện bởi Viện Centenary tại Đại học Sydney, trong quan hệ đối tác với Viện Nghiên cứu Y học Woolcock. Ba bệnh viện ở miền Bắc Việt Nam đã thu nhận hơn 1.500 bệnh nhân lao và 1.500 người khỏe mạnh, với mục tiêu so sánh hồ sơ di truyền của họ để xác định xem liệu có bất kỳ yếu tố di truyền đặc trưng nào liên quan đến tính nhạy cảm với bệnh lao ở người hay không. DNA được chiết tách từ các mẫu máu và vận chuyển đến Sydney. Tại đây, DNA được kiểm tra một loạt các biến thể di truyền có thể liên quan đến sự gia tăng tính mẫn cảm với bệnh lao ở người. Thử nghiệm một số biến thể di truyền đã xác định được một số biến thể có triển vọng, và việc thu nhận thêm và thử nghiệm sẽ được tiến hành trong tương lai gần.