Hà Phạm là một người tốt nghiệp Đại học Y Dược (UMP), Việt Nam, nơi cô theo học chuyên ngành y tế công cộng. Hà bắt đầu sự nghiệp của mình như là một trợ lý giảng dạy tại UMP. Ngoài ra, cô tham gia vào các dự án liên quan đến các vấn đề sức khỏe liên quan trong cộng đồng. Sau UMP, Hà kiếm được Thạc sĩ Y tế công cộng của cô trong dịch tễ học từ Đại học Tulane, Trường Y tế công cộng và Y học nhiệt đới (SPHTM). Trong nhiệm kỳ của mình, cô đã làm việc như một trợ lý nghiên cứu tại Khoa Hệ thống y tế toàn cầu và phát triển, nơi mà cô chịu trách nhiệm phân tích dữ liệu trong phạm vi rộng của các nghiên cứu y tế công cộng. Sau khi tốt nghiệp từ SPHTM, Hà nội trú tại Louisiana Sở Y tế và Bệnh viện nơi cô đã tiến hành đảm bảo chất lượng của hệ thống báo cáo của Louisiana. Cô chịu trách nhiệm cho việc cải thiện tính hiệu lực và độ tin cậy của chương trình giám sát khiếm khuyết sinh. Hà hiện là một nhân viên dự án tại Viện Nghiên cứu Y học Woolcock (WIMR). Tập trung của cô là nghiên cứu tác động đến lĩnh vực y tế ở những bệnh nhân lao và cộng đồng của họ. Là một phần của WIMR, cô mong muốn đóng góp những nỗ lực của mình đối với việc cải thiện tình trạng sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho nhân dân tại các nguy cơ cao của bệnh lao. Hà thích dành thời gian với gia đình, dạy dỗ, và đi du lịch. Khẩu hiệu yêu thích của cô là "Nơi nào có ý chí, có một cách".