Ông Tống tốt nghiệp từ Trường Y Bạc Liêu THCS trong năm 2012, đặc biệt trong công nghệ phòng thí nghiệm y tế. Ông gia nhập Viện Woolcock từ tháng 11 năm 2013 như công nhân lĩnh vực để thực hiện các nghiên cứu ACT3.