Jennifer là một bệnh truyền nhiễm và vi sinh Bác sĩ với một sự quan tâm đặc biệt trong y học nhiệt đới. Cô đã làm việc như là một học viên y tế bệnh viện trong 10 năm qua ở Sydney, Australia và khu vực khác của khu vực châu Á-Thái Bình Dương bao gồm Papua New Guinea, Singapore, Indonesia và Philippines. Cô sẽ được hoàn thành một tiến sĩ trong ACT3 (trường hợp hoạt động tìm kiếm trong tuberculosis) thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát ở tỉnh Cà Mau, Việt Nam. Nghiên cứu của bà sẽ tập trung vào những ảnh hưởng của các tác nhân gây bệnh chủ và tương tác trong mức độ nghiêm trọng bệnh lao.