Bà Lê Thị Ngọc Anh có năm năm kinh nghiệm trong việc quản lý các chương trình và nghiên cứu liên quan đến bệnh lao và HIV / AIDS, trong sự hợp tác với các đối tác Việt Nam. Cô phát triển các thủ tục hoạt động tiêu chuẩn cho một số dự án nghiên cứu TB thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Y học Woolcock, và giám sát các nghiên cứu về việc xây dựng mặt bằng và xây dựng cho cán bộ chính quyền địa phương tham gia vào các dự án của chúng tôi. Bà Ngọc Anh quản lý một đội ngũ cán bộ nghiên cứu tám tại Hà Nội trong hai năm, và đã có một vai trò lãnh đạo quan trọng trong việc quản lý một phương pháp trong dịch tễ học lâm sàng Operations Research (MECOR) cho các chuyên gia sức khỏe phổi Việt trong hai năm qua. Cô cũng đã kiện được vai trò quản lý dẫn cho Chương trình Honor quốc tế tại Việt Nam, trong đó cung cấp một loạt các khóa học đào tạo y tế công cộng cho các sinh viên đến từ Mỹ. Cô tốt nghiệp trường Hà Nội của y tế công cộng trong năm 2008.