Nhung là một nhân viên y tế công cộng đã tốt nghiệp Trường Đại học Y tế công cộng vào năm 2010. Sau khi hoàn thành 4 năm học tại trường đại học, cô làm việc như một đầy đủ - Hiện Trợ lý dự án cho Viện Nghiên cứu Y học Woolcock. Cô ấy là một phần của đội Woolcock tiến hành nghiên cứu trường hợp phát hiện bệnh lao, trong quan hệ đối tác với các quốc gia TB chương trình kiểm soát. Dự án này, các nghiên cứu Act2, được sàng lọc tiếp xúc trong nhà bệnh nhân lao phổi để gây ra bệnh. Vai trò chính của Ms Nhung bao gồm chuẩn bị các tài liệu dự án cho Bộ Y tế phê duyệt, quản lý dữ liệu dự án và giám sát thăm trang web của dự án. Vào tháng Giêng năm 2011, cô đã tham dự một khóa học đào tạo quốc tế về phương pháp dịch tễ học, lâm sàng và Nghiên cứu hoạt động (MECOR) tổ chức tại Hà Nội để mở rộng kiến thức của mình trong dịch tễ.