Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock tại Hà Nội

P 203, nhà 2G, Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc

298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

T: +84 43 762 1938

F: +84 43 247 4464

Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock tại thành phố Hồ Chí Minh

P101, tòa nhà Mỹ Vinh, 250 Nguyễn Thị Minh Khai

Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

T: +84 28 6291 1520

Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock tại Sydney

431 Glebe Point Road
Glebe NSW 2037, Australia

T: +61 2 9114 0000

F: +61 2 9114 0010

E: reception@woolcock.org.au

www.woolcock.org.au