Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock tại Hà Nội

Phòng 203 nhà 2G Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc,

298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

T: +84 43 762 1938

F: +84 43 247 4464

Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock ở Cà Mau

147 đường Hoa Lư, Phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
T: +84 780 625 6969

Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock tại Sydney

431 Glebe Point Road
Glebe NSW 2037 Sydney, Australia

T: +61 2 9114 0000

F: +61 2 9114 0010

E: reception@woolcock.org.au

www.woolcock.org.au