photo by Félix Nadar.  commons.wikimedia.org

photo by Félix Nadar. 
commons.wikimedia.org

Louis Pasteur, nhà hóa học và vi sinh

Sinh ngày: 27/12/1822
Mất ngày: 28/9/1895

Ông là tác giả của Thuyết vi trùng, vaccine bệnh dại, vaccine bệnh than, phương pháp tiệt trùng Pasteur và rất nhiều phát hiện khác. Ví dụ như việc tìm ra chất Streptomycin, một loại chất hóa học do các vi khuẩn sống trong đất đã được Pasteur tìm ra từ giả thuyết rằng đất chắc chắn sẽ có khả năng kháng các vi khuẩn gây bệnh; bởi nếu không như thế thì đất đã trở thành một nơi luôn đầy các loại vi trùng (Bynum 2012: 191).

Viết bởi Paul Mason và Đinh Nhung

Tài liệu tham khảo:
Bynum, Helen (2012) Spitting Blood: The History of Tuberculosis,  Oxford, Oxford University Press.

Để biết thêm thông tin:
Berche, P. (2012) Louis Pasteur, from crystals of life to vaccinationClinical Microbiology and Infection, 5, 1-6.