Bà Khánh tốt nghiệp với bằng cử nhân Y tế công cộng Y học Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Dược. Cô có kinh nghiệm trong việc thực hiện các cuộc điều tra hộ gia đình, theo dõi và đánh giá các hoạt động truyền thông cho dự án trẻ em chiếu. Ms Khanh đã được một huấn luyện viên cho quyền trẻ em, Chính sách trẻ em, kỹ năng truyền thông và cộng đồng tham gia của người lao động chăm sóc sức khỏe và nhóm tình nguyện. Cô đã được một đội ngũ lãnh đạo trường cho các dự án nghiên cứu ACT3 cho Woolcock kể từ tháng Tám năm 2013. Trong vai trò này, cô chịu trách nhiệm cho việc tiếp xúc với các đối tác địa phương để thực hiện các lĩnh vực công việc và sắp xếp các dịch vụ hậu cần sàng lọc và sưu tập đờm trong cộng đồng. Mục tiêu nghề nghiệp chính của cô bao gồm làm việc với cộng đồng và thực hiện hợp tác nghiên cứu.