Nâng cao năng lực nghiên cứu - MECOR

Nâng cao năng lực nghiên cứu là một giá trị cốt lõi của Viện Nghiên cứu Y học Woolcock. Vì vậy, trong ba năm qua, Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock đã thành lập một chương trình đào tạo nghiên cứu cho các cán bộ y tế Việt Nam - chương trình đào tạo Phương pháp trong dịch tễ học, lâm sàng và vận hành nghiên cứu (MECOR) .

Dưới sự lãnh đạo của Giáo sư Guy Marks từ Đại học Sydney, Giáo sư Sonia Buist từ Oregon và Giáo sư Nguyễn Viết Nhung từ CTCLQG Việt Nam, các khóa học tại chỗ hàng năm kéo dài một tuần đã được tổ chức cho các cán bộ y tế chuyên ngành hô hấp, y tá, nhân viên phòng thí nghiệm và nhân viên y tế trên khắp Việt Nam. Đa số các giảng viên là người Việt, giảng dạy cùng với các nhà nghiên cứu đến từ Australia và Hoa Kỳ. Các khóa học trực tiếp trong năm liên quan đến việc thiết kế và thực hiện các nghiên cứu có liên quan tại địa phương của Việt Nam. Hơn 100 học viên đã hoàn thành các khóa học, một số học viên sẽ có những bước tiến về nghiên cứu khoa học cao hơn sau khóa học. Sau này, chương trình học sẽ được chuyển giao toàn bộ cho Việt Nam thực hiện để tăng cường tính bền vững.