Bà Nghiêm Phương Hoa tốt nghiệp với bằng Cử nhân Y tế công cộng Đại học Y khoa Hà Nội và đã có 5 năm làm việc với các chương trình HIV / AIDS tại Hà Nội. Cô đã có gần 2 năm kinh nghiệm làm việc trên các nghiên cứu điều tra tiếp xúc Act2 lao trong sự hợp tác với Chương trình Chống lao Quốc gia Việt Nam. Nghiên cứu này đang thử nghiệm một phương pháp tiếp cận mới để phát hiện bệnh lao trong số những người sống trong cùng một nhà với bệnh nhân lao. Ms Phương Hoa đã có kinh nghiệm về dịch tễ học, quản lý dữ liệu và thực hiện dự án. Cô lấy bằng Thạc sĩ Y tế công cộng, với luận án của mình có tựa đề "Xác định hiệu quả của việc điều trị duy trì bằng Methadone huyện Từ Liêm Clinic, Hà Nội, 2010".