Tiến sĩ Phương đã có 12 năm làm việc trong phòng thí nghiệm công nghệ sinh học với việc tập trung vào sự phát triển của các hướng dẫn thực hiện cho nghiên cứu bệnh lao, Mycobacterium tuberculosis sinh học & dịch tễ học, an toàn sinh học và kiểm soát nhiễm khuẩn, phân tích dữ liệu và giám sát nghiên cứu và đánh giá. Cô đã làm việc như Giám Mục của phân tử, Khoa Vi trùng học tại Bệnh viện Phổi Quốc gia Việt Nam trong 15 tháng. Tiến sĩ Phương là Điều phối viên dùng thử cho các trường hợp hoạt động năm năm tìm trong Tuberculosis (ACT3), nhờ đó sẽ được bắt đầu tại tỉnh Cà Mau ở miền nam Việt Nam. Nghiên cứu này là một thử nghiệm ngẫu nhiên của việc sàng lọc dựa vào cộng đồng đó sẽ ghi danh 120.000 người lớn và theo họ trong bốn năm. Tiến sĩ Phương đã rất quan tâm để đóng góp vào sự phát triển của Viện Nghiên cứu Y học Woolcock tại Việt Nam. Bà tốt nghiệp với bằng tiến sĩ từ Ernst Moritz Đại học Arndt, Greifswald, Đức vào năm 2007.