Bà Lợi có ba năm kinh nghiệm trong việc phối hợp thu thập dữ liệu và quản lý dữ liệu tại một huyện và cấp tỉnh cho việc nghiên cứu Act2 điều tra lao xúc tại nhà. Cô giữ vị trí như là một trợ lý dự án để hỗ trợ quản trị nghiên cứu và đăng ký, và kiểm soát chi tiêu lặt vặt trong văn phòng Woolcock. Cô cũng đã giúp Tiến sĩ Greg Fox trong bộ sưu tập dữ liệu cho các dự án ACT2B về "Các yếu tố ảnh hưởng tới Tuân Lao Liên hệ với điều tra ở Việt Nam". Lợi tốt nghiệp tại Trường Đại học Y tế công cộng vào tháng Sáu năm 2011.