Ông Hùng đã có sáu năm kinh nghiệm làm việc cho các tổ chức quốc tế thực hiện các dự án phát triển trong lĩnh vực lao, kinh tế y tế, HIV / AIDS, sức khỏe sinh sản, giới tính, khuyết tật và phát triển cộng đồng. Ông có kỹ năng mạnh mẽ trong quản lý dữ liệu và CNTT, thiết kế các mẫu nhập dữ liệu, thực hiện phân tích dữ liệu, và hỗ trợ các đối tác địa phương. Ông Hùng đã dẫn đầu một khóa học đào tạo quản lý dự án cho các nhà quản lý cấp huyện và cấp xã, trong đó tăng cường sự tham gia của người dân địa phương trong việc bảo vệ trẻ em, việc áp dụng một quan điểm dựa trên quyền. Ông Hùng tốt nghiệp với bằng Cử nhân Y tế công cộng trong năm 2007.