Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ chuyên khoa lao.

Sinh ngày: 7/5/1909
Mất ngày: 7/11/1968

Phạm Ngọc Thạch là người có công đóng góp lớn cho sự nghiệp phát triển y tế ở Việt Nam, ông từng là Bộ trưởng bộ Y tế. Ông là người đi đầu trong công tác điều trị và phòng chống bệnh lao tại Việt Nam (1). Với vai trò là gíám đốc Chương trình Chống lao Quốc gia, Phạm Ngọc Thạch đã xây dựng mạng lưới phòng chống lao tại Việt Nam từ trung ương tới cơ sở. Ông và các cộng sự đã tiến hành tiêm phòng vacine BGC cho trẻ em làm giảm mạnh số lượng người mắc lao.Ông cũng chính là người khởi xướng việc kết hợp giữa philatop và kháng sinh để điều trị cho người bệnh đem lại kết quả điều trị khả quan cho người bệnh trong giai đoạn y tế và kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn(2).

Viết bởi Nguyễn Hải Yến

Tài liệu tham khảo:

  1. http://bvpnt.org.vn/tieu-su-bac-si-pham-ngoc-thach/
  2. http://www.suckhoecongdong.com/danh-nhan-y-hoc/916-pham-ngoc-thach.html
  3. http://vi.wikipedia.org/wiki/Phạm_Ngọc_Thạch