Bà Phan Thị Liễu tốt nghiệp trường Hà Nội Y tế công cộng vào năm 2006. Cô đã có tám năm kinh nghiệm trong chương trình phát triển dựa vào cộng đồng và nghiên cứu, đặc biệt là HIV / AIDS và sức khỏe sinh sản. Trước khi làm việc cho Woolcock Viện Nghiên cứu Y học, Liễu đã làm việc trong một tổ chức NGO địa phương như là Giám đốc dự án trong việc trao quyền cho các tổ chức xã hội dân sự để thành công dự án giảm thiểu tác hại của địa phương, một phần của Chương trình Khu vực Châu Á HIV / AIDS. Cô đã tham gia vào nghiên cứu ACT2G tại Hà Nội kể từ tháng 7 năm 2014 là cán bộ dự án, để được phụ trách tiến hành nghiên cứu tại 4 tỉnh phía Bắc.