Nguyễn Thu Anh là một bác sĩ và chuyên gia y tế cộng đồng y tế với 15 năm kinh nghiệm kỹ thuật và quản lý trong thiết kế và thực hiện nghiên cứu. Cô đã dẫn chương trình dựa vào cộng đồng trong các lĩnh vực sau: bệnh truyền nhiễm (đặc biệt là HIV / AIDS), sức khỏe sinh sản, nhân học y tế, chăm sóc sức khỏe hành vi tìm kiếm, trao quyền kinh tế và sức khỏe nghề nghiệp. Cô giảng dạy cả hai tại Đại học Y Hà Nội và Đại học Southern Cross trong phương pháp nghiên cứu, dịch tễ học, thống kê sinh học và mô hình hóa. Tiến sĩ Thu Anh có sáu năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cấp cao trong các tổ chức quốc tế. Cô đã được trao ProSPER.Net-Scopus trẻ giải thưởng khoa học năm 2012 như Á hậu đầu tiên lên và Award 2010 Asia 21 Nhà Lãnh Đạo Trẻ 'cho công tác y tế học tập và công chúng của mình tại Việt Nam. Tiến sĩ Thu Anh được đào tạo về nhân học y khoa tại Đại học Amsterdam, Hà Lan. Cô đã hoàn thành bằng thạc sĩ của mình trong quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu đạt được một giấy chứng nhận phân biệt. Đặc MD của cô là trong dịch tễ và vệ sinh.

ấn phẩm

 1. Bach Xuan Tran, Arto Ohinmaa, Nguyen Thanh Long, Nguyen Thu Anh, Nguyen Huong Thao. Determinants of health-related quality of life in adults living with HIV in Vietnam. AIDS Care 2011, 23(10):1236-45.
 2. Nguyen Thu Anh, et al. Barriers to Access to PMTCT for HIV-positive Mothers in a Well Resource Setting in Vietnam. AIDS Research and Therapy 2008, 5:7
 3. Nguyen Thu Anh, Pauline Oosterhoff, Nguyen Tran Hien, Anita Hardon, Roel A Coutinho Pamela Wright. A Hidden HIV Epidemic among Women in Vietnam. BMC Public Health 2008, 8:37
 4. Nguyen Thu Anh, et al. Self-help groups can improve utilization of postnatal care by HIV-infected mothers. JANAC 2009, 20:2
 5. Nguyen Thu Anh, et al. Availability and accessibility of HIV counseling and testing services for pregnant women in Hanoi, Vietnam. Asian Journal of Medical Science 2009, 1(1)
 6. Nguyen Thu Anh, et al. Health workers’ view on quality of prevention of mother-to-child transmission and postnatal care for HIV-infected women and their children. Human Resource for Health 2009, 7:39
 7. Anita Petra Hardon, Pauline Oosterhoff, Johanna D. Imelda, Nguyen Thu Anh, Irwan Hidayana. Preventing mother-to-child transmission of HIV in Vietnam and Indonesia: Diverging care dynamics. Social Science & Medicine 2009, 69:6, 838-845
 8. Pauline Oosterhoff, Thu Anh Nguyen, Yen Pham Ngoc, Pamela Wright, Anita Hardon. Dealing with a positive result: routine HIV testing among pregnant women in Vietnam. AIDS Care 2008,  20: 6 , 654 – 659
 9. Pauline Oosterhoff, Thu Anh Nguyen, Yen Pham Ngoc, Hanh Ngo Thuy, Pamela Wright, Anita Hardon. Holding the line: Vietnamese family responses to pregnancy and child desire when a family member has HIV. Culture, Health and Sexuality 2008, 10:4, 403-416
 10. Pauline Oosterhoff, Thu Anh Nguyen, Yen Pham Ngoc, Pamela Wright, Anita Hardon. Can micro-credit empower HIV+ women? An exploratory case study in Northern Vietnam. Women’s Health & Urban Life Vol.7, Issue 1, December 2008
 11. Pauline Oosterhoff, Thu Anh Nguyen, Pamela Wright, Anita Hardon. HIV-positive mothers in Vietnam: Using their status to build support groups and access essential services. Reproductive Health Matter 2008, 16:32
 12. Pauline Oosterhoff, Thu Anh Nguyen, Yen Pham Ngoc, Pamela Wright, Anita Hardon. Recreating Kinship: Coping Options of HIV+ AIDS Widows in Vietnam. Health Care for Women International 2010, 31:1 17-36