Viện Woolcock tại Việt Nam nhận được sự hỗ trợ của một số tình nguyện viên phía hậu trường để triển khai các nghiên cứu của mình. 

Dưới đây là một số tình nguyện viên đã dành thời gian của họ để hỗ trợ các hoạt động của Viện Woolcock tại Việt Nam.

TS Puneet Singh