Bà Trần Hoàng Điệp gia nhập Viện Woolcock Nghiên cứu Y như là một giám đốc kinh doanh trong tháng Giêng năm 2013. Bà Diệp có 6 năm kinh nghiệm trong các kết quả theo định hướng, năng lượng cao quản lý nhân sự, và 10 năm kinh nghiệm thực tế trong kế toán và quản lý tài chính cũng như 13 năm kinh nghiệm trong quản lý hành chính của các tổ chức quốc tế. Bà Diệp thu được cô đầu tiên Đại học Bằng việc nghiên cứu ngôn ngữ Pháp vào năm 1995, và sau đó cô đã hoàn thành bằng Đại học ngành Kế toán năm 2000 và tiếng Anh vào năm 2005. Cô cũng đã hoàn thành một Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Gloucestershire Anh vào năm 2012.