Với hơn năm năm kinh nghiệm làm việc trong y tế công cộng, ông Phong đã tham gia vào một loạt các nghiên cứu trong phát triển hệ thống y tế, chính sách sức khỏe, giới tính và tình dục, HIV / AIDS, và sức khỏe nghề nghiệp. Đặc biệt, ông đã phối hợp nghiên cứu thuần tập sau trung dân cư khó tiếp cận bao gồm MSM và tiêm chích ma túy trong ba năm. Ông Phong có kỹ năng trong lĩnh vực giám sát công trình và phối hợp, phân tích dữ liệu, lập trình thống kê (Epi Data, Stata, SPSS, Nvivo, ArcView), thành lập hệ thống cơ sở dữ liệu, các thiết kế của các cuộc điều tra quy mô lớn cắt ngang, kế hoạch hoạt động và giám sát dự án và đánh giá . Ông Phong tốt nghiệp với bằng Cử nhân Y tế công cộng trong năm 2008, và thu được một Thạc sĩ Y tế công cộng Đại học Y khoa Hà Nội năm 2013.