Bà Quí tham gia nghiên cứu ACT3 ở Cà Mau kể từ tháng 11 năm 2013 là Trợ lý và Phiên dịch Hành chính, sau khi tốt nghiệp Đại học Troy đạt giải thưởng sinh viên xuất sắc. Cô đã có kinh nghiệm làm việc với trụ sở tại Mỹ và quốc gia doanh nghiệp có các nhiệm vụ trọng tâm của sự sắp xếp hậu cần và quản trị.