Professor Guy Marks, Chief Investigator

Nghiên cứu viên chính
MBBS PhD FRACP

Nguyễn Thị Bích Phượng, Trial Coordinator
Điều phối viên dự án ACT3

Võ Thị Ngọc Quí, Administrative officer (ACT3)
Cán bộ hành chính

Lưu Bội Khanh, Field Team Leader (ACT3)
Trưởng nhóm cán bộ thực địa

Nguyễn Hải Yến, Field Worker (ACT3)
Cán bộ thu thập số liệu

Huỳnh Thanh Tòng, Field Worker
Cán bộ thu thập số liệu

Kiều Tuyết Ngưng, Field Worker
Cán bộ thu thập số liệu

Nguyễn Công Chúng, Field Worker
Cán bộ thu thập số liệu

Nguyễn Minh Nhựt, Field Worker
Cán bộ thu thập số liệu

Võ Hoàng Liêm, Field Worker
Cán bộ thu thập số liệu

Lâm Kim Phướng, Field Worker
Cán bộ thu thập số liệu

Phạm Văn Châu, Field Worker
Cán bộ thu thập số liệu

Lâm Hoàng Tiến, Field Worker
Cán bộ thu thập số liệu

Dương Văn Khoa, Laboratory technician
kỹ thuật viên phòng thí nghiệm

Trần Thúy Hằng, Laboratory technician
kỹ thuật viên phòng thí nghiệm

Nguyễn Hoàng Sơn, Program Accountant
Kế toán dự án

Dr Greg Fox, Post-Doctoral Fellow
MBBS MIPH FRACP

Dr Paul Mason, Post-Doctoral Fellow
Anthropologist, Nhân chủng học

Dinh Nguyen, Research Assistant
Nhân chủng học

Dr Jennifer Ho, PhD student
MBBS, MPH+TM, FRACP, FRCPA