Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu về sức khỏe đường hô hấp và giấc ngủ. Chúng tôi có văn phòng làm việc và các điểm thực địa tại Việt Nam. Trụ sở chính của chúng tôi được đặt tại Sydney, Australia.

Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock là một trong những tổ chức nghiên cứu về đường hô hấp và giấc ngủ hàng đầu của Úc. Từ năm 2009, Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock đã hợp tác với Chương trình Chống lao quốc gia Việt Nam (NTP) để cải thiện sức khỏe đường hô hấp ở Việt Nam thông qua các nghiên cứu hợp tác và nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ y tế.

Trong năm năm qua, Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock ở Việt Nam đã được mở rộng lên hai văn phòng với hơn 15 nhân viên làm việc toàn thời gian. Ngoài ra, hơn 300 nhân viên y tế trong Hệ thống Chương trình Chống lao quốc gia cũng tham gia một cách tích cực trong các dự án nghiên cứu của chúng tôi.   Tổ chức đã thiết lập một nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nghiên cứu ở Việt Nam, từ khoa học cơ sở đến y tế cộng đồng và các dự án tập trung vào chính sách.

Các nghiên cứu của chúng tôi ở Việt Nam được liên kết chặt chẽ với:

Để biết thêm thông tin về Viện Woolcock tại Việt Nam, xin vui lòng tải tài liệu của chúng tôi bằng tiếng Anh và tiếng Việt.